8 วิธีลดราคายาตามใบสั่งแพทย์

ครอบครัวมักวางกรอบงบประมาณทางการเงินเพื่อจัดเตรียมความต้องการขั้นพื้นฐาน เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม นอกเหนือไปจากการขนส่ง กระนั้น ในบางครั้ง การดำรงอยู่จะได้รับเมื่อต้องรักษายอดเงินในบัญชีระหว่างงบประมาณส่วนบุคคลควบคู่ไปกับยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ที่มีราคาสูงมาก เพื่อให้เกิดปัญหาทางการแพทย์ที่คาดไม่ถึง บ่อยครั้ง ค่าใช้จ่ายหลักครั้งเดียวสำหรับค่ายาราคาแพงหรือแม้แต่ค่าใบสั่งยารายเดือนอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดการรบกวนบัญชีสถาบันการเงิน โชคดีที่คุณมีทางเลือกในการช่วยลดต้นทุนรวมของยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์สำหรับอาการเฉียบพลันนอกเหนือจากโรคเรื้อรัง

วิธีการสำหรับการออมตามใบสั่งแพทย์:

  1. ความต้องการยาสามัญหรือยาต้นทุนต่ำ

ยาทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้เสมอไป แต่สิ่งสำคัญคือต้องสร้างความเครียดให้กับแพทย์ของคุณ ค่ายาเป็นพื้นฐานมากสำหรับคุณเท่านั้นที่พยายามหายาตามใบสั่งแพทย์ที่มีต้นทุนต่ำที่สุดที่สามารถเข้าถึงได้ ตามรายงานของ Mayo Clinic ยาสามัญเชื่อว่ามีสารตัวเติมที่แตกต่างกันเมื่อเทียบกับชื่อแบรนด์ที่เทียบเท่าอย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารอาหารและยาต้องการสิ่งเหล่านี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่คล้ายคลึงกัน ความสมบูรณ์และความแข็งแรงที่คล้ายกับชื่อ- ยาแบรนด์.

  1. ประหยัดเงินค่าใบสั่งยาด้วยการเข้าถึงร้านขายยาทางไปรษณีย์

เมื่อใดก็ตามที่คุณเพิ่มใบสั่งยารายเดือนจากร้านขายยา ค่าใช้จ่ายโสหุ้ยจากร้านขายยาจะถูกนำมาใช้ในตัวคุณ ร้านขายยาที่สั่งซื้อทางไปรษณีย์เป็นวิธีง่ายๆ ที่จะช่วยให้คุณประหยัดเงินโดยการลดค่าใช้จ่ายด้านโสหุ้ย ทำให้ต้นทุนของใบสั่งยาลดลงอย่างมาก นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่สะดวกในการหลีกเลี่ยงหากคุณเหนื่อยจากการเดินป่าไปข้างหน้าและข้างหลังไปยังร้านขายยาในท้องถิ่นบางแห่ง

1.ด้วยความช่วยเหลือของโครงการความช่วยเหลือด้านใบสั่งยา

บริษัทยาหลายแห่งใช้โปรแกรมความช่วยเหลือตามใบสั่งแพทย์ (PAP) โปรแกรมเหล่านี้ใช้งานได้หลากหลายสำหรับลูกค้าที่ไม่มีประกันหรือลูกค้าที่ไม่มีประกัน ยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ที่มีสิทธิ์ได้รับ PAP มักจะมีราคาสูง ดังนั้นบริษัทเภสัชกรรมจึงใช้ PAP เพื่อทำให้สินค้าของตนพร้อมสำหรับบุคคลทั่วไป

1.ใช้บัญชีรายจ่ายแบบหักงอได้หรือบัญชีตรวจสุขภาพ

ในขณะที่การปรับปรุงด้านการรักษาพยาบาลทั่วทั้งอเมริกา นายจ้างเกือบทั้งหมดได้จัดทำบัญชีการใช้จ่ายแบบยืดหยุ่นได้ (FSA) หรือบัญชีการใช้จ่ายด้านสุขภาพ (HSA) ให้กับพนักงาน ประโยชน์หลักของ FSA ทั้งสองนอกเหนือจาก HSA คือ พวกเขาอนุญาตให้ลูกค้าลงทุนในค่ารักษาพยาบาล เช่น ใบสั่งยา ด้วยวิธีรายได้ก่อนหักภาษี ขึ้นอยู่กับอัตราภาษีส่วนเพิ่มของคุณ เงินออมได้มาก

1.รับบัตร NACo

บัตร NACo เป็นวิธีการหนึ่งในการรับส่วนลดยาตามใบสั่งแพทย์ซึ่งเปิดให้ทุกคนที่รอดชีวิตในเคาน์ตีสหรัฐที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อให้สามารถลงทะเบียนได้ คุณต้องไปที่เว็บไซต์ NACo และกรอกแบบฟอร์มการส่งทางอินเทอร์เน็ต จากนั้นคุณต้องป้อนรหัสไปรษณีย์ของคุณอย่างแน่นอนเพื่อดูว่าโปรแกรมสามารถเข้าถึงได้ในภูมิภาคของคุณเมื่อใด และหากเป็นเช่นนั้น NACo จะส่งบัตรออมทรัพย์ไปที่บ้านของคุณโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

  1. มีสิทธิ์ได้รับ Medicare Extra Help

Medicare Medicare Part D จะได้รับการแบ่งค่าใช้จ่ายสำหรับยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ เมื่อพวกเขามีคุณสมบัติตามข้อกำหนดคุณสมบัติโปรแกรม Help เพิ่มเติม เช่น:

  • รายได้จากการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมและ/หรือโปรแกรมการรักษาพยาบาลของรัฐ
  • ความช่วยเหลือเพิ่มเติม “ประกาศรางวัล” จากประกันสังคม
  • ประกาศจาก Medicare ที่ระบุว่าคุณมีคุณสมบัติทันที
  • การแจ้งเตือนการลงทะเบียนอัตโนมัติของความช่วยเหลือพิเศษจาก Medicare

1.ขอเงื่อนไขโครงการความช่วยเหลือด้านเภสัชกรรม

โปรแกรมความช่วยเหลือด้านเภสัชกรรมแบบมีเงื่อนไข (SPAP) เป็นวิธีการจับบุคคลที่ไม่มีประกันหรือผู้ประกันตนต่ำกว่าซึ่งไม่สามารถใช้ PAP ของบริษัทยา หรือหารายได้เป็นจำนวนมากสำหรับโครงการการรักษาพยาบาลของรัฐ หรือไม่มีคุณสมบัติสำหรับความช่วยเหลือพิเศษของ Medicare โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเข้าถึงได้ในทุกสภาวะ และไม่ครอบคลุมทุกอาการและยาแต่ละชนิด

  1. ค้นหาโปรแกรมท้องถิ่นบางรายการ

อาจเป็นการประมาทเลินเล่อที่จะไม่พูดถึงโปรแกรมท้องถิ่นเกือบทั้งหมดที่ลูกค้าต้องการความช่วยเหลือสามารถเข้าถึงได้ เคาน์ตีหลายแห่งในเมืองใหญ่ได้รับการติดตั้งโรงพยาบาลของเคาน์ตีซึ่งได้รับทุนจากดอลลาร์ภาษีเพื่อช่วยเหลือชายและหญิงโดยไม่มีประกัน โรงพยาบาลในเคาน์ตีเหล่านี้ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมที่มีคุณสมบัติเหมาะสมภายในโปรแกรมของพวกเขา นอกเหนือไปจากการยื่นส่วนลดค่ายาตามใบสั่งแพทย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Business

Save Time, Save Money: Why Opting for an Online Demat Account Makes Sense

In the fast-paced world of finance, the mantra “Save Time, Save Money” resonates profoundly, and opting for an online Demat account stands as a smart choice aligning with this philosophy. The Demat account, short for Dematerialized account, has evolved as a crucial tool in the modern investor’s toolkit, streamlining processes, reducing paperwork, and providing a […]

Read More
Business

Understanding the Basics: What is Chamfering?

Manufacturing is a crucial part of modern society as it contributes to the production of various products that we use in our daily lives. One essential step in modern manufacturing processes is chamfering. Chamfering is the process of cutting or grinding angles on the edges of objects or materials. It plays a vital role in […]

Read More
Business

The Key Benefits of Utilizing Ad User Import for User Management

Have you ever wondered how you can make your advertising efforts more efficient? One popular advertising technique that could help with this is the ad user import feature. This feature allows you to quickly add or update multiple users at once, allowing you to save time and focus on more high-level tasks. In today’s blog […]

Read More